This text is replaced by the Flash movie.

Nastavenie geometrie kolies

Je dôležité, aby každé vozidlo malo správne nastavenú geometriu všetkých 4 kolies. Nenastavené kolesá budú brániť prirodzenému pohybu vozidla a spôsobia problémy s riadením, únavu vodiča a predčasné a nepravidelné opotrebovanie pneumatiky .     
Vo svojej základnej forme spočíva nastavenie geometrie kolies v nastavení uhlov kolies vozidla tak, aby bolo zabezpečené, že kolesá a pneumatiky sa pohybujú vzhľadom na geometrickú os vozidla. Každé koleso má vlastný súbor faktorov dynamiky (uhol odklonu, uhol sklonu osi a zbiehavosť predných kolies vozidla) upresnený výrobcom automobilov.    
Najbežnejšími príznakmi, že vozidlo nemá nastavenú geometriu, sú nerovnomerné alebo rýchle opotrebovanie pneumatiky a zaťahovanie alebo odklon vozidla od priamej trasy. Keď si všimnete na svojom vozidle tento druh problémov, kolesá pravdepodobne nie sú správne nastavené. V súčasnosti má takéto dômyselné zariadenie mnoho odborníkov na pneumatiky a mnoho predajcov automobilov, ktorí ponúkajú služby nastavenia geometrie vozidla.     
Najlepšie nastavenie geometrie kolies vozidla je nastavenie všetkých štyroch kolies. Pri tomto type nastavenia geometrie umiestni technik indikačný prístroj na všetky štyri kolesá a zmeria dynamiku na všetkých štyroch kolesách. V súčasnosti má mnoho vozidiel prispôsobiteľné nastavenie geometrie zadnej nápravy, ale aj u áut bez možnosti prispôsobenia na zadnej náprave umožní nastavenie geometrie všetkých štyroch kolies technikovi zistiť akékoľvek problémy s udržiavaním jazdnej stopy zadnej nápravy a odstrániť ich úpravami na prednej náprave. Nastavovanie geometrie dvoch kolies, kedy je nastavovaná iba geometria predných kolies vzhľadom na os vozidla, je už zastaralé.       

Vyvažovanie pneumatiky

Nevyvážené pneumatiky spôsobujú pri určitých rýchlostiach vibrovanie vozidla. To môže viesť k predčasnému, nepravidelnému opotrebovaniu pneumatiky, ako aj k zbytočnému opotrebovaniu závesov vášho vozidla. Uistite sa, že sú vaše pneumatiky pri prvom namontovaní na kolesá resp.po namontovaní po oprave vyvážené. Pri prvom náznaku vibrácií je potrebné vyváženie pneumatiky skontrolovať.
Pri vysvetľovaní vyvažovania pneumatiky je najlepšie začať od toho, čo znamená nedostatočné vyváženie. Pri namontovaní pneumatiky na koleso dochádza k spojeniu dvoch dosť nedokonalých jednotiek a k vytvoreniu montážneho celku. Šance, že tento montážny celok bude mať úplne presné rozloženie zaťaženia okolo radiálneho a bočného stredu, sú prakticky nulové. U kolies môžu zvyčajne existovať dva druhy nerovnováhy - statická nerovnováha a dynamická nerovnováha.
Statická nerovnováha: vyskytuje sa vtedy, keď je v pneumatiky ťažké alebo ľahké miesto. V takom prípade sa pneumatiky netočí rovnomerne a pneumatiky a koleso sa hýbu hore-dole.
Dynamická nerovnováha: vyskytuje sa vtedy, keď je na jednej alebo oboch stranách bočnej osi montážneho celku tvoreného pneumatikou a kolesom nerovnomerné zaťaženie. Dynamická nerovnováha môže spôsobiť kmitanie kolies zo strany na stranu alebo bočné kmitanie kolies.
U väčšiny montážnych celkov sa vyskytujú obidva druhy nerovnováhy a na vytvorenie rovnomerného rozloženia zaťaženia je potrebné dynamické vyváženie. Pri vyvažovaní kolies ich  technik namontuje na vyvažovací prístroj, ktorý otáča koleso, aby určil ťažšie časti montážneho celku. Vyvažovací systém potom technika navedie, aby na odstránenie nerovnováhy umiestnil na povrch ráfika závažie. 

Nahustenie pneumatík ( pneumatiky )

Majte na pamäti, že aspoň raz mesačne je dôležité skontrolovať nahustenie vašich pneumatík, vrátane náhradnej pneumatiky, pomocou presného tlakomera. Pri správnom tlaku vzduchu vaše pneumatiky vydržia dlhšie, šetria pohonné hmoty, zlepšujú ovládanie a pomáhajú predchádzať nehodám. Ak vezmete do úvahy dôsledky neudržiavania správneho tlaku vzduchu -- vysoká spotreba, skrátenie životnosti pneumatiky, zlá manipulácia (možno aj strata kontroly) a možné preťaženie vozidla -- potom je potreba pravidelnej kontroly nahustenia pneumatiky ešte zjavnejšia.

Kde hľadať informácie o tlaku vzduchu?

Informáciu o správnom tlaku vzduchu môžete nájsť v príručke majiteľa vozidla alebo na nálepke o pneumatiky (prilepenej na okraji dverí vozidla, na stĺpiku dverí, na dvierkach skrinky v prístrojovej doske alebo na dvierkach nádrže). 

Ako skontrolovať tlak vzduchu?

Mnoho ľudí si myslí, že dokáže skontrolovať tlak vzduchu len pohľadom na pneumatiky a posúdením bočného pohľadu. No správna kontrola tlaku pneumatiky si vyžaduje presný tlakomer. Majte na pamäti, že merače množstva vzduchu v autoservisoch môžu byť veľmi nepresné, keďže sú vystavené vplyvom počasia alebo zlému zaobchádzaniu. Najlepším spôsobom ako skontrolovať tlak pneumatiky je navštíviť najbližšieho predajcu pneumatiky. Pri kontrole tlaku pneumatiky vášho vozidla sa uistite, že sú pneumatiky "studené". Tlak studeného vzduchu znamená, že ste na vozidle nejazdili (pamätajte, že jazdením na pneumatiky zvyšujete jej teplotu a tlak vzduchu).

Kontrola behúňa plášťa pneumatiky

Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali behúň plášťa pneumatiky, aby ste zistili, či nie je potrebné pneumatiku vymeniť. Všetky pneumatiky pre osobné vozidlá, ľahké vozidlá a stredné komerčné pneumatiky majú do behúňa plášťa zalisované značky udávajúce opotrebovanie behúňa. Tieto značky sú umiestnené na spodu drážok behúňa na viacerých miestach po obvode pneumatiky. Ich umiestnenie je označené na okrajovej ploche malými trojuholníkmi. Ak je pneumatiky opotrebovaná až po miesto, keď sú indikátory opotrebovania v rovnakej výške ako priľahlé rebrá profilu pneumatiky, znamená to, že na pneumatiky už zostalo len 1,6 mm výšky behúňa. Vaše pneumatiky by ste mali ihneď vymeniť, pretože 1,6 mm predstavuje minimálnu predpísanú výšku behúňa požadovanú zákonom.
Výkon pneumatiky na mokrej vozovke klesá spolu s ubúdaním výšky behúňa. Pri zníženej výške behúňa nemôže pneumatiky odvádzať rovnaké množstvo vody ako predtým, a preto sa zvyšuje riziko aquaplaningu. Navyše dochádza k zníženiu brzdného výkonu na mokrej vozovke. Preto je vo všeobecnosti odporúčané vymeniť letné pneumatiky, keď na nich zostáva menej ako 3 mm výšky profilu.
Ak je pneumatiky opotrebovaná do takej miery, že zimné indikátory opotrebovania sú v rovnakej výške ako priľahlé rebrá profilu pneumatiky, na pneumatiky už zostali len 4 mm výšky behúňa. Vaše zimné pneumatiky s profilom nižším ako 4 mm by ste mali vymeniť, aby ste zabezpečili optimálnu bezpečnosť v zimných podmienkach.
Ak je opotrebovanie vašich pneumatiky nepravidelné, môže to naznačovať, že  pneumatiky nemajú optimálny tlak, alebo že má vaše vozidlo nejaké problémy s podvozkom.
Ak je behúň vyšší na okrajoch ako v strede, pneumatiky je možno prehustená.
Ak je behúň vyšší v strede ako na okrajoch, pneumatiky je možno podhustená.
Ak je behúň na jednej strane vyšší ako na druhej, dajte si čo najskôr skontrolovať geometriu kolies.

Striedanie pneumatiky

Dôležitou súčasťou údržby pneumatiky je pravidelné striedanie pneumatiky. Hlavným účelom pravidelného striedania pneumatiky je dosiahnutie rovnomernejšieho opotrebovania všetkých pneumatiky vozidla. Ak vo vašich dokladoch majiteľa nenájdete žiadne informácie o období striedania alebo schéme striedania, vystriedajte pneumatiky prinajmenšom každých 10 000 až 15 000 km. No pri vzniku nepravidelného alebo nerovnomerného opotrebovania striedajte pneumatiky častejšie a poraďte sa s kvalifikovaným predajcom pneumatiky alebo v dielni vykonávajúcej nastavenie geometrie, aby ste určili príčinu opotrebovania. Majte na pamäti, že silný náraz, ako napríklad nárazy na výmoľoch, môžu spôsobiť vychýlenie, ktoré potom spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatiky.
Najmä u vozidiel s predným náhonom kolies je dôležité pravidelne striedať vaše pneumatiky, pretože predné pneumatiky sa opotrebovávajú rýchlejšie než zadné. Nerovnomerná výška profilu predných pneumatiky oproti zadným spôsobí nerovnomerné brzdenie a zlé ovládanie predovšetkým v daždi. Ak nebudete pneumatiky striedať, budete musieť vždy naraz meniť dve, čo znamená, že budete mať vždy nerovnomernú hrúbku behúňa. Výmena pneumatiky v spárovanej sade štvorice udrží rovnomerný riadiaci a brzdný ťah vozidla.
Poznámka: Dajte pozor, či nemáte smerové pneumatiky. Tieto nemôžete meniť na opačnú stranu vozidla, iba vymeniť spredu dozadu, aby ste sa vyhli striedaniu pneumatiky v nesprávnom smere. Aby ste zistili, či sú vaše pneumatiky smerové, pozrite sa, či máte na bočnej strane pneumatiky šípky a slovo "striedanie".

Oprava pneumatiky

V prípade úplného alebo čiastočného poklesu tlaku v pneumatiky by ste mali okamžite zastaviť vozidlo a namontovať náhradnú pneumatiky. Nikdy nepokračujte v jazde na vypustenej pneumatiky, pretože to poškodí štruktúru pneumatiky. Po namontovaní náhradnej pneumatiky by ste mali navštíviť odborníka na montovanie pneumatiky, aby skontroloval, či je možné poškodenú pneumatiky opraviť. Majte na pamäti, že iba odborný predajca pneumatiky vám môže povedať, či je možné vašu pneumatiky opraviť, keďže je potrebné ju zložiť z kolesa a vykonať kompletnú vnútornú kontrolu, aby ste sa uistili, že nie je poškodená. Vypustené pneumatiky, ktoré sú používané čo i len na krátke vzdialenosti, sú často poškodené natrvalo.
Väčšinu defektov, dier po klincoch alebo rezných poškodení behúňa plášťa do 6 mm dokáže kvalifikovaný personál s použitím schválených priemyselných metód opraviť. Pneumatiky s defektom väčším ako 6 mm alebo bočnými defektmi by nemali byť opravované. Odporúčame tiež neopravovať vysoko výkonné pneumatiky (pneumatiky s indexom rýchlosti W,Y alebo ZR).
Prosíme, majte na pamäti, že konečné rozhodnutie, či je alebo nie je možné pneumatiky opraviť, by mal urobiť iba kvalifikovaný odborník na pneumatiky.

 

Jazda v zimných podmienkach

Čo musím vziať do úvahy počas jazdy?
Rady na jazdu v zime od slávneho nemeckého pretekárskeho jazdca Hansa-Joachima Stucka
Vodič musí mať v aute optimálne podmienky viditeľnosti. Pred odchodom preto odstráňte zo všetkých okien, vonkajších zrkadiel a reflektorov ľad, sneh alebo nečistotu. Vyhrievanie zapnuté na maximum a/alebo vetranie rýchlo pomáhajú proti zahmleným oknám a takto si zabezpečíte aj dobrý výhľad z vnútra vozidla.
Príslušná bezpečnostná rezerva je základnou podmienkou pre bezpečné dosiahnutie miesta určenia. Zimné pneumatiky, prispôsobená rýchlosť a predvídavý spôsob jazdy sú preto základnými odporúčaniami.
Čo v prípade, ak je auto napriek všetkej obozretnosti nestabilné? To znamená: jazdí cez predné kolesá, pri zrýchľovaní alebo pri prudkom spomaľovaní sa natočí zadná časť. V takejto situácii je účelné okamžite stlačiť spojku. Takto sa začnú poháňané kolesá otáčať voľne a auto sa rýchlejšie stabilizuje. Potom je potrebná rýchla reakcia volantu, konkrétne otočenie volantu v opačnom smere. Čím menej, tým lepšie. Kto spanikári a zmení smer príliš prudko, ide veľmi ďaleko: kolesá sú príliš natočené v opačnom smere a nemôžu viac prenášať riadiacu silu. Profesionál odporúča: otočiť volant v opačnom smere, ale len do určitej miery. Všeobecne by malo stačiť otočiť volantom o štvrť otáčky!
Zvyčajne je bezpečnejšie brzdiť pred zákrutou ako v zákrute. Kto takto zníži rýchlosť pred otočením volantu, prejde zákrutou ľahšie. Kolesá, ktoré sú mimo hnacieho momentu, môžu preniesť viac riadiacej sily a sily riadiacej smer.
V súčasnosti má väčšina moderných áut ABS ako štandardnú výbavu. V prípade potreby by ste mali rýchlo a prudko stlačiť brzdový pedál, aby ste zničili čo najviac kinetickej energie. Napriek tomu je auto stále možné riadiť, takže sa ešte vždy môžete pokúsiť vyhnúť prekážke, ak si všimnete, že brzdná vzdialenosť je nedostatočná. Pre autá bez ABS je najúčinnejšou metódou, ako dosiahnuť čo najlepšie možné brzdenie a súčasne zachovať možnosť ovládania vozidla, brzdenie v rýchlych intervaloch pri stlačenej spojke.
Samozrejme,  v zimných poveternostných podmienkach by ste mali rozhodne jazdiť len na zimných

Pripravte svoje auto na zimu

Využite výhodu času na konci roka, aby ste urobili nejakú drobnú údržbu auta. Vaše auto sa vám odvďačí. Mimochodom, v zimnom období by ste mali v každom prípade pravidelne opakovať nasledujúce činnosti súvisiace s údržbou vášho auta.
Umývanie auta
Ak bolo kvôli zimným podmienkam na uliciach nasypané veľké množstvo soli a soľanky, potom je rozhodne účelné nechať si umyť auto čo najskôr. Počas zvlášť studených zím s častým posýpaním by ste si mali dávať umývať auto, vrátane spodnej časti, najmenej raz týždenne.
Lak auta
Kvôli optimálnemu ochrannému účinku odporúčame dôkladné vyčistenie laku leštidlom a následné utesnenie. Hladký a chránený povrch laku  podlieha soli, soľanke a nečistote v oveľa menšej miere.
Na odstránenie snehu nikdy nepoužívajte tvrdú metlu. V predajniach s autopríslušenstvom dostanete vhodnejšie mäkké metly. Veľmi vhodná je aj veľmi jemná ručná metlička.
Pozor! Odstraňovanie zmrznutého snehu a vrstvy ľadu môže na okenných sklách a vrstve laku zanechať nepríjemné škrabance.
Okenné sklá
Pravidelné čistenie skiel z vnútornej a vonkajšej strany umožňuje dobrý výhľad. Škrabky na ľad sú tabu! Ničia povrch skla a znižujú výhľad. Účinnou alternatívou je rozmrazovací prostriedok. Jeho šetrné a pravidelné používanie dokonca zvyšuje účinnosť.
V prípade blížiaceho sa mrazu by ste mali predovšetkým zdvihnúť stierače predného skla. Po primrznutí k okenným sklám sa jemná gumička stierača poškodí. To spôsobuje rozmazané stieranie.
Pozor! Dávajte pozor na zamrznuté sklá. Stierač môžete dať do pohybu iba po odstránení celej vrstvy ľadu. Inak bude jemná gumička stierača predného skla silno zasiahnutá.
Gumené lišty
Pri vykonávaní údržby vášho auta sa pravidelne starajte aj o gumené lišty. Je užitočné, ak ich ošetríte pred námrazou a vznikom pórov špeciálnou tyčinkou vyrobenou z mastencového prášku alebo jelenieho loja. Pred nanesením musia byť gumené lišty úplne suché. Všetky lišty na dverách a rámoch je potrebné rovnomerne obrúsiť.
Plastové časti
Aj tieto časti potrebujú pravidelnú údržbu, aby ste zabránili ich zošednutiu. Pomocou špeciálneho ochranného prostriedku je vhodné ošetrovať aj všetky vonkajšie plastové časti.
Interiér auta
Rohožky v aute, najmä gumené rohožky, je potrebné vybrať kvôli vysušeniu von. Predchádzate tým intenzívnemu tvoreniu vlhkosti a zabraňujete tiež zahmlievaniu okenných skiel. Musíte sa úplne vyhýbať tvorbe vlhkosti. Mokrý odev, dáždniky a podobne je potrebné čo najskôr z auta vybrať.
Údržba pneumatiky
Dnešné pneumatiky sú technicky vyspelé výrobky, ktoré sú perfektne zosúladené s prevádzkovými podmienkami moderných vozidiel. Preto musíte so svojimi pneumatikami zaobchádzať opatrne, musíte ich pravidelne udržiavať a kontrolovať ich - aj vizuálne - a opatrne, ale dôkladne ich čistiť. Akékoľvek poškodenie alebo prasklinu je možné zistiť iba po vyčistení pneumatiky.

Snehové reťaze

správnej manipulácii so snehovými reťazami
Snehové reťaze a zimné pneumatiky ponúkajú najlepšiu ochranu
Tí, ktorí si plánujú lyžiarsku dovolenku alebo dlhší pobyt v horách, by mali byť so snehovými reťazami na príchod zimy dobre pripravení. Snehové reťaze sú najlepšou ochranou pred pretáčaním kolies a neúmyselnými prešmykmi.
Aby sme to vyjadrili jasne hneď na začiatku: snehové reťaze nenahrádzajú zimné pneumatiky! Keďže ich umiestňujete okolo poháňaných osí nestačí to na to, aby auto udržalo jazdnú dráhu (napr. v zákrutách alebo dolu kopcom).
Below is a short outline of the different snow chain system that currently exist.
Lanové reťaze:
Lanové reťaze sú zvlášť obľúbenou alternatívou snehových reťazí, ale odporúčame ich iba skutočným domácim majstrom. Sadu lanových reťazí je možné kúpiť už za 50 eur, ale je veľmi ťažké ich namontovať, niekedy vám to môže trvať až dve hodiny. Je lepšie, ak investujete viac eur a kúpite si reťaze z oceľových článkov.
Reťaze z oceľových článkov:
Reťaze z oceľových článkov stoja najmenej 70 eur, ale sú oveľa pohodlnejšie ako lanové reťaze. Montáž na kolesá je oveľa jednoduchšia. Jednoducho oviňte pneumatiky reťazami z oceľových článkov a upevnite ich pomocou háčiku. Skúšky ukázali, že väčšina modelov veľmi dobre prilieha k pneumatikám.
Rýchloupínacie systémy:
Aj keď sú takzvané rýchloupínacie systémy dosť drahé (sada stojí viac ako 200 eur), v prípade potreby sú najľahšie namontovateľné. No pred odchodom na dovolenku autom potrebujete určitý čas na prípravu. Vopred je potrebné na každé poháňané koleso priskrutkovať špeciálnu upevňovaciu maticu. Musíte tiež prispôsobiť dĺžku článkov reťaze veľkosti pneumatiky.
Keď ste si tieto veci pripravili vopred, pri snehovej fujavici bude potom montáž dosť jednoduchá. Musíte len pripevniť snehové reťaze na maticu kolesa, dať ich na pneumatiky a ste pripravení vydať sa na cestu, pretože reťaze sa upevnia automaticky počas jazdy.

Cvičenie vedie k dokonalosti

Nech už si vyberiete akýkoľvek systém - podľa odborníkov je najdôležitejšie, aby ste si montáž nacvičili pred cestou autom na dovolenku. Predsa len, montáž je dosť zaťažujúca a zvyčajne sa deje vo veľmi nepríjemných podmienkach.

Pneumatiky starostlivo ošetrujte

Pri používaní snehových reťazí ošetrujte pneumatiky čo najstarostlivejšie. Napríklad pri upevňovaní: po montáži je samozrejme potrebné snehové reťaze napnúť - ale nie príliš pevne, pretože účinok snehových reťazí je založený na fakte, že sa dotknú zeme skôr ako pneumatiky.
Odborníci tiež zdôrazňujú, že reťaze by sa okolo pneumatiky mali pohybovať. Ak by zostali vždy na rovnakej časti pneumatiky, postupne by poškodili gumu pneumatiky. Je preto úplne nesprávne používať zdvihák auta, aby ste z pneumatiky vypustili trochu vzduchu, potom napli reťaze a následne zvýšili tlak v pneumatiky na čerpacej stanici. Nedávajte pneumatiky do úplne napnutých reťazí - potom by ste ich mohli rovno vyhodiť. 
Jedno je isté: nech už si vyberiete akékoľvek snehové reťaze, len zimné pneumatiky sú najbezpečnejšie. 

Cesta na dovolenku autom

Dobre ju naplánujte a užívajte si hneď od začiatku!
V nasledujúcich týždňoch / počas chladného obdobia sa opäť mnoho vodičov netrpezlivo teší na zimnú dovolenku. Človek môže ľahko zabudnúť správne pripraviť seba i auto na veľký výlet do snehu. Najprv musíte vždy dôkladne skontrolovať svoje auto: stav oleja, hladinu chladiacej kvapaliny, elektrický systém, zapaľovacie sviečky, brzdy, systém stierača predného skla - všetko je potrebné dôkladne preskúšať.
Čo by ste so sebou mali mať v každom prípade: výstražný trojuholník, ťažné lano, lekárničku, zdvihák, spájací kábel, ručný hasiaci prístroj a motorový olej.
Zvláštna príprava na zimné obdobie
Avšak najmä pri ceste autom na zimnú dovolenku musíte vziať do úvahy ešte viac:

 • Použite silikón alebo iné výrobky na ochranu gumených častí, aby ste zabránili zamŕzaniu tesnenia dverí.
 • Do zámkov dverí nastriekajte špeciálny olej, aby ste ich ochránili pred vlhkosťou a zamŕzaním.
 • Skontrolujte stav kyseliny v batérii. Podľa ADAC, Hlavnej automobilovej asociácie Nemecka, od štvorročnej alebo staršej batérie nemôžete očakávať pri mínusových teplotách zázraky.

Čo musí byť v aute v každom prípade

 • Odmrazovač pre systém stieračov predného skla a chladiaca kvapalina
 • Škrabka na ľad
 • Rukavice, podľa možností nepremokavé
 • Tkanina proti zahmlievaniu
 • Metlička
 • Skladacia lopatka, aby ste mohli v prípade potreby uvoľniť koleso zo snehu
 • Vrecková lampa
 • Majte so sebou rozmrazovač na zámky dverí
 • Pevná obuv, teplý odev a prikrývka na ochranu pred chladom v prípade poruchy.

Pneumatiky a snehové reťaze
Dobré zimné pneumatiky s aspoň 4 mm dezénom sú pri ceste autom na zimnú dovolenku základom. Platí to aj vtedy, keď na cestách nie je kvôli miernym poveternostným podmienkam žiaden sneh alebo ľad. Počasie sa môže veľmi rýchlo zmeniť, najmä v horách.
Montáž snehových reťazí by ste si mali nacvičiť už doma v garáži. Uľahčuje to manipuláciu v prípade núdze. Mali by ste byť schopní namontovať reťaze dokonca aj so zavretými očami! Pred cestou na dovolenku prosím skontrolujte staršie reťaze a vymeňte pokazené časti alebo spájacie prvky. 
Reťaze skladujte na prístupnom mieste. Odborníci tiež radia namontovať reťaze vopred na bezpečnom parkovisku pred stúpaním namiesto čakania, kým auto uviazne. Tým je naozaj možné predísť stresu.